Naše společnost byla úspěšně certifikovaná dle normy ISO 14001. Audit byl proveden společností DQS a dokládá splnění příslušných požadavků.

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, s jehož pomocí může naše společnost zlepšovat své environmentální chování, plnit zákonné a jiné povinnosti a dosahovat environmentálních cílů.