Projekt safemed medical devices s.r.o. – FVE, registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006246 je spolufinancován Evropskou unií.