Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

Společnost safemed medical devices s.r.o. v souladu se zákonem č. 171/2023, Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) zřídila vnitřní oznamovací systém. Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na příslušné osoby, které primárně přijímají a zkoumají důvodnost oznámení a následně navrhují opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

 

Oznámení lze podávat:

 • Písemně doporučeným dopisem nebo dopisem s doručenkou na adresu: safemed medical devices s.r.o., Trabantská 292/33, 190 15 Praha 9 – Satalice s označením na obálce „K rukám příslušné osoby“,
 • Písemně na e-mail: whistleblower.safemed@email.cz,
 • Telefonicky v pondělí 8:00 – 9:00 na telefonní čísla: 286001323, 286001110,
 • Osobně (pro sjednání osobního podání požádat prostřednictvím e-mailu whistleblower.safemed@email.cz).

  Společnost safemed medical devices s.r.o. s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro safemed medical devices s.r.o. nevykonává práci nebo obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

  safemed medical devices s.r.o.

  IČO:480 36 595
  DIČ: CZ480 36 595
  Společnost zapsána v odd. C vložka 15135 OR vedená Městským soudem v Praze.

  Sídlo

  Trabantská 292/33
  190 15 Praha 9

  E-mail

  info@safemed.cz

  Tel:

  286 001 315

  ©2024 Safemed.cz