Oznamovací systém koncernu sfm medical devices GmbH

Informace o zákonu o ochraně oznamovatelů

 

 

Jako společnost sfm medical devices GmbH se jednoznačně přikláníme k zákonnému jednání, protože to nám všem zajišťuje trvalý úspěch. Proto chceme být informováni o jakémkoli protiprávním jednání v naší organizaci, abychom mohli takové jednání řešit a napravit.

 

Aktivně dodržujeme zákonné požadavky tím, že všem zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům poskytujeme možnost bezpečně nahlásit porušení zákona. Tipy lze v případě potřeby zasílat i anonymně.

 

Systém pro oznamovatele je určen výhradně k přijímání a zpracování hlášení týkajících se skutečných nebo domnělých porušení předpisů a není určen k podávání obecných stížností.

safemed medical devices s.r.o.

IČO:480 36 595
DIČ: CZ480 36 595
Společnost zapsána v odd. C vložka 15135 OR vedená Městským soudem v Praze.

Sídlo

Trabantská 292/33
190 15 Praha 9

E-mail

info@safemed.cz

Tel:

286 001 315

©2024 Safemed.cz