Nextaro 

Produktová řada nextaro® se používá k rekonstituci (obnově) lyofilizovaných (proces sušení mrazem) účinných látek. Mnoho farmaceutických a biotechnických účinných látek je velmi citlivých a lyofilizují se, aby byly chráněny před účinky slunečního záření, kyslíku, hodnot pH a dalších ovlivňujících faktorů. Tyto účinné látky musí být před podáním rekonstituovány. Při tomto procesu se prášková účinná látka, která je uložena ve „skleněných lahvičkách“ (malé lahvičky), se opět zkapalní přidáním rozpouštědel. Poté se z lahvičky odsaje stříkačkou a aplikuje se pacientovi. Produkty naší řady nextaro® se používají speciálně pro přenos rozpouštědel a k odsátí rozpuštěné účinné látky.

safemed medical devices s.r.o.

IČO:480 36 595
DIČ: CZ480 36 595
Společnost zapsána v odd. C vložka 15135 OR vedená Městským soudem v Praze.

Sídlo

Trabantská 292/33
190 15 Praha 9

E-mail

info@safemed.cz

Tel:

286 001 315

©2024 Safemed.cz